Varedeklarasjon


Miljøvennlig kraft

All elektrisitet SEV leverer blir dekket med produksjon av vannkraft uten radioaktivt avfall og utslipp av CO2.