Strømpriser

Selbu Energiverk as har solgt sin omsetningsvirksomhet til Trønderenergi Marked og kundene blir overført dit fra 01.05.2017.

Innholdet om vår strømpris og denne siden vil derfor ikke ha relevans etter 01.05.2017. 

 Elektrisk strøm er en handelsvare som omsettes i et fritt marked. Prisene vil følgelig også svinge - alt etter tilgang og forbruk av kraft.

Påslaget på spotprisen er 5,75 øre/kWh fra 01.01.2017

Selbu Energiverk tilbyr 2 produkter:
  -Markedspris (spot m/påslag), påslaget i spotpris for 2017 er 5,75 øre/kWh inkl.mva og elsertifikat.

Elsertifikat utgjør 3,25 øre av prisen i 2017. For 2018 øker denne andelen til ca. 3,7 øre av påslaget som totalt antas å bli 6,2 øre/kWh forutsatt uendret sertifikatpris og avgifter. Større påslag skyldes større andel strøm fra grønne sertifikater som nå er 13,7 %  og øker til 15,4 % i 2018. Enkelte leverandører beregner seg også her et godt påslag ut over kostpris. Spør din leverandør om dette.
Vi har ingen gebyrer i tilegg slik mange andre leverandører også har. Vær oppmerksom på at et gebyr på 49,-/mnd utgjør nærmere 3 øre i påslag for 20.000 kWh/år. Vær også oppmerksom på at det er forskjell på Nordpool spotpris og innkjøpspris slik en del oppgir. Der er det innkalkulert innkjøpskostnader ut over spotprisen. Om noen vil selge deg strøm som næringsdrivende og du egentlig er husholdningskunde bør du være oppmerksom. Nettselskapet vil da få melding om at du endrer til næringskunde. Det medfører økt nettleie for alle med mindre enn 80.000 kWh forbruk. Generelt er det langt ifra de beste tilbudene på strøm du får når noen ringer deg eller står på messer og torg og vil selge deg det de kaller  "billig" strøm. Det være seg gule, grønne eller blå priser. Ofte blir du flyttet til et annet og dyrere produkt etter ei tid. Det er likedan her som i annen handel, du må være prisbevisst dersom du skal ut og "shoppe" strøm.

Mange leverandører har også krav om at kunden må ha eFaktura og AvtaleGiro for å unngå fakturagebyr og/eller større påslag.
Vår pris viser seg å være konkurransedyktig for de fleste.

 -FASTPRIS   LEVERES IKKE AV SELBU ENERGIVERK AS ETTER 01.04.2017.
- Fastprisen var; 38,00 ØRE PR. kWh da den ble avsluttet.

Avsluttet.


Markedspris

Spotpris med påslag.
Denne tar utgangspkt i spotprisen som fastsettes på den nordiske el.børsen, NordPool, og den vil variere fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Klikk her for link til NordPool spotpris

Prisen vi benytter er en gjennomsnittspris pr. måned. Denne finnes også på Nord Pool sine spotpriser.
Fra 01.01.2015 har vi et påslag til dekning av våre kostnader på 4,625 øre/kWh inkl. mva på den beregnede spotprisen fra Nordpool. Fra 01.01.2016 øker påslaget til 5,5 øre/kWh. Årsak til økningen er større andel elsertifikater, som vil utgjøre 3,0 øre/kWh i 2016.

Det er et krav fra myndighetene at vi skal levere en angitt andel "grønn kraft" til alle kunder. For 2015 er andelen 8,8 %, for 2014 var den 6,9 %. Andelen vil så øke hvert år fram til 2020 (19,7 %) og så avta til 0% i 2036.  
Påslaget vil øke hvert år fram til 2020 og så avta igjen i takt med andel "grønn kraft".

Siden de fleste kunder ikke har timesmåling blir det beregnet et forbruk pr måned etter det forbruksmønstret vi har i Selbu. Dette vil stemme bra for de fleste, men vil du at vi skal avregne etter korrekt forbruk pr. måned kan du selv lese av måleren og levere avlesningen til oss hver måned.


Avtale om kraftkjøp, fastpris

Selbu Energiverk AS tilbyr avtale om kraftkjøp til fastpris. Avtalens varighet 1-ett år fra dato da avtalen tegnes.

Vilkår: En avtale om kraftkjøp til fastpris forplikter både kunde og oss som leverandør til å benytte avtaleprisen i den avtalte perioden. Faktureres etterskuddsvis hver andre måned.

Kan det skje endringer i pris? Endringer i offentlige avgifter / satser vil medføre endringer i kraftpris i den perioden avtalen gjelder.

Fordeler og ulemper:  Fordelen er at du vet hva du skal betale. Kraftprisen er lite forutsigbar, og det er knyttet risiko til å tegne avtale dersom markedsprisen blir lav.

Slik tegnes en avtale: Det kan tegnes avtale når du måtte ønske via våre hjemmesider. Hver mandag vil det på våre hjemmesider bli oppdaterte priser og svarfrister for tegning av avtale.

Grønne elsertifikater fra 01.01.2012

Link til NVE "Elsertifikater"

Link til Lovdata

Fra 01.01.2012 kom plikten til å levere en fastsatt andel kraft fra sertifikatmarkedet til alle våre kunder. Dette er kraft kjøpt på sertifikatmarkedet og kommer i tillegg slik at kraftprisen blir noe dyrere for kunden.

Andelen i 2012 startet på 3 %, for 2015  8,8 % og i 2016 er andelen 11,9 %. Andelen øker jevnt opp til 19,7 % i 2020, så fallende andel fram til 2035 da det skal opphøre. Det antas at prisen på elsertifikat vil ligge et sted mellom 17 og 23 øre pr. KWh. Denne kommer i tillegg til markedsprisen.

I og med at det er en begrenset andel som leveres av denne kraften vil ikke prisstigningen på kraft samlet bli særlig stor.

For 2015 antas tillegget å bli ca. 2,1 øre/kWh inkl. mva. Tillegget i 2014 var ca. 1,80 øre/kWh. På det meste kan tillegget utgjøre ca. 5,0 - 6,0 øre pr. KWh.(i 2020) Dette er antagelser idag og kan bli litt endret dersom markedet beveger seg mer enn det vi ser for oss nå.
Påslaget for "Grønn kraft" kommer i tillegg til vanlig strømpris, men skal være innkludert i leverandørens påslag som oppgis på "strømpris.no".